Water Polo Yankees Team VS Cunning Takeyama, Kojima Yoshio

episode

Water Polo Yankees Team VS Cunning Takeyama, Kojima Yoshio

Director:

Year: 2014

Season: 7, Episode: 26

Episodes: 523

Original Title: Water Polo Yankees Team VS Cunning Takeyama, Kojima Yoshio
Type: episode
Year: 2014
Genres: Game-Show
Cast: Shô Sakurai , Arashi , Jun Matsumoto , Satoshi Ohno , Takanori Takeyama , Masaki Aiba , Yoshio Kojima , Kazunari Ninomiya
Runtimes: 28
Original Air Date: 17 Jul 2014
Season: 7
Episode: 26
Number of Episodes: 523
Episode of: Water Polo Yankees Team VS Cunning Takeyama, Kojima Yoshio