Story 2 - Loving Windy Dust

episode

Story 2 - Loving Windy Dust

Director: Doze Niu

Year: 2004

Season: 1, Episode: 5

Episodes: 35

Original Title: Story 2 - Loving Windy Dust
Director: Doze Niu
Writer: Li-ting Tseng
Producer: Hsiao-Jen Fang
Type: episode
Year: 2004
Genres: Drama, Romance
Cast: Zhi-Ping Tang , Tsu-Jun Lang , Winnie Chien , Dennis Nieh , Dee Hsu , Yung Kuan , Shiau-Shiang Lee , Rex Kao , Doze Niu , Kang-i Lee , Wu Bai , Jack Kao
Original Air Date: 02 May 2004
Producer: Hsiao-Jen Fang
Art Direction: Megan Lin
Composer: Jamie Hsueh , Chih-Chien Hou
Editor: Pao-yu Wu
Assistant Director: Fang-Wei Hao , Gia Lee
Costume Department: Fang-Wei Hao
Season: 1
Episode: 5
Number of Episodes: 35
Episode of: Story 2 - Loving Windy Dust