Robot Hijack
episode

Robot Hijack

Director: Hiroshi Sasagawa , Yoshiyuki Tomino

Year: 1974

Season: 1, Episode: 21

Episodes: 35

Plot: The robots threaten in an airplane full of passengers to force Luna to reveal the truth about Kyashan's hiding place
Original Title: Robot Hijack
Director: Hiroshi Sasagawa , Yoshiyuki Tomino
Writer: Tatsuo Yoshida , Akiyoshi Sakai
Producer: Tatsuo Yoshida , Jinzô Toriumi , Ippei Kuri , John Ledford , Kenji Yoshida
Type: episode
Year: 1974
Genres: Animation, Action, Adventure, Sci-Fi
Cast: Osamu Katô , Ryûji Nakagi , Shôji Katô , Ikuo Nishikawa , Reiko Mutô , Kenji Utsumi , Emiko Tsukada , Kazuya Tatekabe , Gorô Naya
Original Air Date: 26 Feb 1974
Producer: Tatsuo Yoshida , Jinzô Toriumi , Ippei Kuri , John Ledford , Kenji Yoshida
Production Manager: Yoshikazu Tochihira
Art Direction: Yoshitaka Amano , Mitsuki Nakamura
Certificates: United States:TV-14
Editor: Seiji Morita
Sound Crew: Kan Mizumoto
Music Department: Isao Sasaki , Shunsuke Kikuchi
Animation Department: Tatsuo Yoshida , Jôji Kikuchi , Masayuki Hayashi , Taichi Nakamura , Chûichi Iguchi , Ryô Tanaka , Hiroshi Kawabata , Yoshitaka Amano , Masami Suda
Art Department: Yoshiyuki Tomino
Special Effects: Kiyoyoshi Asanuma
Season: 1
Episode: 21
Number of Episodes: 35
Episode of: Robot Hijack