Purinsesu sukûru ni nyûgaku nyo/Usada bô bô purinsesu nyo

episode

Purinsesu sukûru ni nyûgaku nyo/Usada bô bô purinsesu nyo

Director:

Year: 2004

Season: 1, Episode: 40

Episodes: 52

Original Title: Purinsesu sukûru ni nyûgaku nyo/Usada bô bô purinsesu nyo
Writer: Koge Donbo
Producer: Kazuya Watanabe , Atsushi Moriyama , Daisuke Oh'oka , Kôji Morimoto , John Ledford
Type: episode
Year: 2004
Genres: Animation, Comedy, Family
Cast: Shion Hirota , Taliesin Jaffe
Original Air Date: 11 Jan 2004
Production Companies: Broccoli
Producer: Kazuya Watanabe , Atsushi Moriyama , Daisuke Oh'oka , Kôji Morimoto , John Ledford
Miscellaneous Crew: Teri Snelgrove , Takaaki Kidani , Kazumi Kawashiro , Masao Maruyama
Animation Department: Hiromi Katô
Season: 1
Episode: 40
Number of Episodes: 52
Episode of: Purinsesu sukûru ni nyûgaku nyo/Usada bô bô purinsesu nyo