Pohishenie

episode

Pohishenie

Director:

Season: 1, Episode: 24

Episodes: 127

Type: episode
Genres: Animation
Cast: Andrey Kazantsev , Armen Dzhigarkhanyan , Konstantin Khabenskiy , Anna Mikhalkova , Aleksandr Pozharov
Composer: Boris Dolmatov
Visual Effects: Ilya Suvorkin
Season: 1
Episode: 24
Number of Episodes: 127
Episode of: Pohishenie