Lagna Patrike
movie

Lagna Patrike

Director: K.S.L. Swamy

Year: 1967

Original Title: Lagna Patrike
Director: K.S.L. Swamy
Writer: Chi Udayashankar
Producer: A.M. Samiulla
Type: movie
Year: 1967
Cast: Chi Udayashankar , B.S. Dwarakish , Shivaram , Tiptur Raghu , B.V. Radha , Srinath , M. Jayashree , B. Hanumanthachar , Gangadhar , Jayanthi , T.R. Narasimharaju , Rajkumar
Runtimes: 127
Countries: India
Languages: Kannada
Rating: 9.1
Votes: 20
Year: 1967
Akas: Lagna Patrike (India)
Cinematographer: K. Janakiram
Producer: A.M. Samiulla
Certificates: United States:Not Rated
Composer: Vijaya Bhaskar
Editor: Bal G. Yadav
Music Department: Chi Udayashankar , Kanagal Prabhakara Sastry , L.R. Eswari , S. Janaki , Bangalore Lata
Miscellaneous Crew: Udupi Jayaram
Stunt Performer: Y. Shivayya