Akanechan vs Torukoraisu

episode

Akanechan vs Torukoraisu

Director: Tsuchinu

Year: 2021

Season: 1, Episode: 1006

Episodes: 1376

Original Title: Akanechan vs Torukoraisu
Director: Tsuchinu
Type: episode
Year: 2021
Genres: Comedy
Cast: Akane Kotonoha , Seika Kyomachi
Countries: Japan
Languages: Japanese
Color Info: Color
Original Air Date: 26 Nov 2021
Akas: Akanechan vs Torukoraisu (Japan)
Season: 1
Episode: 1006
Number of Episodes: 1376
Episode of: Akanechan vs Torukoraisu