Zhongguo xue zhe tan te se she hui zhu yi zheng zhi jing ji xue

Zhongguo xue zhe tan te se she hui zhu yi zheng zhi jing ji xue

jian lun Zhongguo jing ji gai ge jing yan

By Yu Zhang

2017

ISBN 10: 7300246397
ISBN 13: 9787300246390
Publisher: Zhongguo ren min da xue chu ban she
Author: Yu Zhang
Publish Date: 2017
Page count: 127
Title: Zhongguo xue zhe tan te se she hui zhu yi zheng zhi jing ji xue
Subtitle: jian lun Zhongguo jing ji gai ge jing yan
Edition notes: Includes bibliographical references.
Subjects: Marxian economics
Contributions: NA
Publish places: Beijing
Series: NA
Format: NA
Dimensions: NA
Weight: NA
Pagination: 3, 127 pages
Page count: 127